Aplikacja na stanowisko: Koordynator procesów administracyjno-handlowych
Lokalizacja: Krzemieniewo ul. Dworcowa 152

Dane personalne

Plik CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stainer sp. z o.o. ul. Dworcowa 152 64-120 Krzemieniewo, moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, innych niż wymienione w art. 22[1] § 1 Kodeksu Pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy przez Stainer sp. z o.o. oraz potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stainer sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.